Friday, 26 December 2008

En av de vakreste salmene som finnes, synes jeg!


Mitt hjerte alltid vanker
Tekst: Hans Adolph Brorson


Mitt hjerte alltid vanker
I Jesu føderom,
Der samles mine tanker
som i sin hovedsum.
Der er min lengsel hjemme,
der har min tro sin skatt;
Jeg kan deg aldri glemme,
Velsignet julenatt!

Akk, kom, jeg opp vil lukke
Mitt hjerte og mitt sinn
Og full av lengsel sukke:
Kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig,
Du har den selv jo kjøpt,
Så skal jeg blive trolig
Her i mitt hjerte svøpt.

Jeg gjerne palmegrene
Vil om din krybbe strø,
For deg, for deg alene
Jeg leve vil og dø.
Kom, la min sjel dog finne
Sin rette gledes stund,
At du er født her inne
I hjertets dype grunn!

1 comment:

~ Phyllis ~ said...

Beautiful Blog. Lovely pictures.

Related Posts with Thumbnails